GENSOFT Consulting

Echipa & Structura specializărilor

Performanţele şi competitivitatea firmei este asigurată într-o măsură covârşitoare de calitatea specialiştilor săi, ceea ce face ca angajaţii noştri să fie consideraţi ca o investiţie esenţială.

Management

            După 26 ani de activitate cel mai important lucru, este că fiecare membru al echipei se identifică cu firma.

            Gheorghe Nemeş director general

            Simion Călbează administrator

            Camelia Samoilă director executiv

 

Structura specializărilor

Echipa GENSOFT CONSULTING este formată în prezent din specialişti din următoarele domenii:

            - 75% Activităţi de cercetare-dezvoltare-consultanţă

                        5% Cercetare testare produse software noi şi tehnici de proiectare

                        10% Consultanţă tehnică

                        35% Consultanţă întreţinere în exploatare sisteme informatice la clienţi

                        25% Dezvoltare de aplicaţii pe specificul particular al clientului

            - 15% Marketing şi Comercial           

            - 5% Financiar şi Administrativ

            - 5% Asigurarea calităţii
 

Vârsta medie a personalului de 43 de ani, coroborată cu numeroasele reuşite care au încununat activitatea firmei atestă nivelul înalt al experienţei profesionale atinse. 

Pasiune, implicare, perseverență

                                   

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

Titlul proiectului: Modernizare TIC pentru SC Gensoft Consulting SRL”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro "

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

Certificat ISO 9001

Certificat GENSOFT CONSULTING
ISO 9001:2008

Din 2006 GENSOFT CONSULTING este acreditata prin certificat
ISO 9001.

Certificat IQ NET

Certificat IQ NET

Certificat de acreditare IQNET - The world's largest network of leading certification bodies.