GENSOFT Consulting

INVEST MANAGER

INVEST MANAGER - sistem informatic de consultanţă economică, parţial tehnică, oferind o nouă abordare în procedurile de administrare a lucrărilor de investiţii

Generalități

Sistemul instituie procedura de elaborare a antemăsurătorii asistate de calculator. Prin aceasta, se creează o legătură directă între gândirea proiectantului şi activităţile ce se derulează în aval. Este o noutate în sine, prin modul de lucru interactiv cu alte etape ale proiectului de investiţii.

            Ciclul, antemăsurătoare - documentaţie de licitaţie – ofertă - ataşament-situaţie de lucrări-rest de execuţie - programe de lucru, se parcurge prin prelucrarea succesivă a datelor.

            Bazele de date (permanente ori conjuncturale ) sunt accesibile beneficiarilor, aceştia putând dezvolta oricând aplicaţii proprii.

            Un sistem performant de preţuri materiale, orientat pe furnizori, precum şi un calcul exact al cheltuielilor de transport aferent fiecărui material, funcţie de distanţe si ipoteza de transport. Această facilitate poate fi pusă în evidenţă acolo unde transportul are o pondere însemnată în valoarea lucrării, cum ar fi lucrările de drumuri. La aceste lucrări (ca de altfel şi la altele), se poate calcula individual pentru fiecare material: transportul CF şi auto, precum şi manipulările manuale şi mecanice. În acelaşi timp, pentru lucrări mai puţin pretenţioase, există o procedură simplificată.

            Calculul necesarului de manoperă (om ore ) la orice nivel: articol, articol comasat, deviz, în vederea alocării optime de resurse umane. De asemenea se pot solicita şi edita analize de preţ la nivel de articol de deviz în diverse variante.

            Elaborare de rapoarte în stricta concordanţă cu normele Europene, inclusiv elaborarea documentelor în orice limbă care utilizează alfabetul latin.

            Documentele valorice, cum ar fi devizele ofertă, respectiv situaţiile de lucrări, cotate în lei, pot fi listate şi valorificate în orice valută.

Modulele sistemului INVEST MANAGER

            1. Antemăsurătoare asistată de calculator

            2. Elaborare documentaţii de licitaţie în construcţii

            3. Elaborarea ofertei de construcţii montaj

            4. Decontarea lucrărilor de construcţii-montaj

            5. Administrare sistem

Pasiune, implicare, perseverență

                                   

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

 „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

 

Titlul proiectului: Modernizare TIC pentru SC Gensoft Consulting SRL”

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi  www.fonduri-ue.ro "

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” 

Certificat ISO 9001

Certificat GENSOFT CONSULTING
ISO 9001:2008

Din 2006 GENSOFT CONSULTING este acreditata prin certificat
ISO 9001.

Certificat IQ NET

Certificat IQ NET

Certificat de acreditare IQNET - The world's largest network of leading certification bodies.