GENSOFT Consulting

NOTĂ DE INFORMARE

CĂTRE UTILIZATORII SITE-ULUI

WWW.GENSOFTCONSULTING.RO

 

1. Generalități

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ca urmare a utilizării paginii de internet www.gensoftconsulting.ro  (secținea ”Cariere”, respectiv ”Contact”), în contextul în care Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (numit în continuare „Regulamentul") devine aplicabil din data de 25 mai 2018 .
Scopul principal al acestui Regulament este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Această Notă de informare are rolul de a vă înștiința cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pe care consimțiți să ni le comunicați (mail), în contextul desfășurării procesului de recrutare și selecție în vederea ocupării de posturi vacante din cadrul Gensoft Consulting, sau a oricăror comunucari mail care consimțiți sa ni le faceți utilizînd
secțiunea ”Contact” a site-ului nostru www.gensoftconsulting.ro sau adresa noastră de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Informarea cuprinsă în prezentul document are ca scopul de va informa simplu și transparent asupra tipului de date personale pe care le colectăm în legătură cu
dumneavoastră și modul în care le prelucrăm.

2. Implicarea Gensoft Consulting SRL în respectarea Regulamentul European 2016/679

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Gensoft Consulting SRL. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Gensoft Consulting SRL înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/2114/1997, cod fiscal RO 9967537, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 112, imobil G2 , ap. 123, jud. Cluj, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , site: www.gensoftconsulting.ro . Gensoft Consulting SRL și-a luat angajmentul de a respecta legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:
- Legalitate, echitate și transparență; Prelucrăm datele dumneavoastră legal și corect.
Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar dumneavoastră sunteți informat informat corespunzător.
- Controlul vă aparține; În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele personale pe care pe care ai împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
- Integritatea datelor și limitarea scopului; Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
- Securitate; Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

3. Sursa detelor personale pe care le prelucrăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm ne sunt comunicate de către dumneavoastră fie pe adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pe care o gasiți în secțiunea ”Cariere” a site-ului nostru (și care se materializează în CV-urile pe care le primim de dumeavoastră în vederea unei viitoare colaborări), fie mail-urile pe care ni le trimiteți prin formularul din secțiunea ”Contact” (pentru cazul comunicarilor inclusiv CV-uri, a sugestiilor reclamațiilor etc.).

4. Tipul datelor cu caracter personal pe care sunt prelucrate

Datele cu caracte personal care sunt prelucrate sunt cele care ni le transmiteti în CV-uri și
anume:
a. Numele și prenumele;
b. Data şi locul naşterii;
c. Cetăţenia;
d. Fotografia (în cazul CV-urilor);
e. Numărul de telefon fix / mobil;
f. Adresa domiciliului / reşedinţei;
g. Adresa de e-mail;
h. Profesia şi locul de muncă;
i. Date despre studii și formarea profesională (diplome, certificate, etc.);
j. Funcțiile și locurile de muncă anterioare (conform CV-urilor).

5. Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face fie în scopul desfășurării procesului de selecție a candidaților în vederea ocupării unor posturi în cadrul Gensoft Consulting SRL, fie cu scopul de a puntea raspunde unor solicitari, observații, reclamații comunicari pe care le primim de
la dumneavoastră prin secțiunea ”Contact” a site-ului nostru.

6. Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale pe care ni le veți furniza vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal și cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Gensoft Consulting SRL prelucrează datele cu caracter personal în scopul menționat mai sus, în baza urmatorului temei:
a. În baza unor obligații legale aflate în sarcina Gensoft Consulting SRL privind recrutarea și selecția personalului care se face în conformitate cu prevederile:
• Legii 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Contractului Colectiv de Muncă .

7. Cine are acces la datele personale ale dumneavoastră

La datele personale ale dumneavoastră și prelucrarea acestora (a căror conținut sunt conform cu explicitarile de la pct. 4), are acces strict conducerea Gensoft Consulting SRL.

8. Durata păstrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Gensoft Consulting SRL
• până la finalizarea procesului de recrutare și selecție, pentru candidații care nu au fost selectați să partiticipe la interviu / probe de verificare;
• până la retragerea consimțământului candidaților;
• timp de un an de zile pentru candidații care au fost selectați să participe la interviu /
probe de verificare;

9. Drepturile dumneavoastră

 
În conformitate cu prevederile şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi de legislaţia naţională, puteţi exercita următoarele drepturi:
a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (art.13 și art.14 GDPR);
b) Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (art.15 GDPR);
c) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și la completarea datelor care sunt incomplete (art.16 și art.19 GDPR);
d) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat” – art.17 și art.19 GDPR);
e) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (art.18 și art.19 GDPR);
f) Dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastră – art.20 GDPR);
g) Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către în scopuri de marketing (art.21 GDPR);
h) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (art.22 GDPR);
i) Dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, la Gensoft Consulting SRL și / sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona ( http://www.dataprotection.ro );
j) Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul.
Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
k) Dreptul de a fi notificat de către Gensoft Consulting SRL în caz de încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal.
l) Dreptul de a notifica Gensoft Consulting SRL, aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate:
• la sediul Gensoft Consulting SRL Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 112, imobil G2 , ap. 123,
jud. Cluj, cod 400609
• la tel/fax: 0264 410964 / 0264 410090;
• prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. sau pentru exercitarea drepturile legale sau orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, vă puteți adresa responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Pasiune, implicare, perseverență